Wereldwijd bereik

Avia-GIS NV is een Belgische KMO, opgericht in 2001, die gespecialiseerd is in ruimtelijke risicokartering en modellering als basis voor de ontwikkeling van op maat gemaakte ruimtelijke beslissingsondersteunende systemen (Spatial Decision Support Systems - SDSS) toegepast op volksgezondheid, dier- en gewasgezondheid en geïntegreerd pestmanagement. Ons bedrijf heeft een unieke marktpositie. Slechts weinig bedrijven zijn actief in ons domein en hebben zulke nauwe contacten ontwikkeld met de industriële, institutionele en academische wereld. Wij hebben kantoren in België, Zuid-Afrika en Guadeloupe, en zijn actief in meer dan 50 landen.

Global Reach


Avia-GIS Office

Wat bieden wij aan?

Wij verhogen het vermogen van onze klanten om met ruimtelijke risico's om te gaan en hebben een duidelijke kijk op hoe wij de behoeften van onze klanten kunnen vertalen in kostenefficiënte en gebruiksvriendelijke middelen. Onze producten en diensten maken het mogelijk voor:

  • Onderzoekers om ruimtelijke risico's te begrijpen: waar? waarom? wanneer?
  • Beleidsmakers om tegen risico's te beschermen
  • Openbare en particuliere ongediertebestrijders om risico’s te monitoren en duurzame IPM-maatregelen te nemen
  • De industrie om haar producten en diensten te verbeteren en nauwe relaties op te bouwen met klanten


Hoe doen we dit?​

Wij richten ons op de ontwikkeling van ultramoderne technieken die de reikwijdte van conventionele analyses verruimen, gegevens omzetten in nieuwe inzichten en de kloof tussen onderzoek en besluitvorming overbruggen, waaronder: wiskundige en ruimtelijk-temporele modellering, milieumonitoring met behulp van satellieten en drones, draadloze "Internet of Things" (IoT)-sensornetwerken en satellietnavigatie.

Onze oplossingen zijn duurzaam en zijn erop gericht de impact op het milieu tot een minimum te beperken.

How we do this


Raad van Bestuur​


Guy Hendrickx
Guy Hendrickx
Steven van Herreweghe Steven van Herreweghe
Stephan Bostoen Stephan Bostoen
Erik Dielen Erik Dielen
Jos Van Der Steen Jos Van Der Steen
Michel De Coster Michel De Coster